ترکیبات اسمی از «صبح»

ترکیبات اسمی از «صبح»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: صبح‌بام صبح‌رو این اسم در ترکیباتی که بر یک معنای مستقل دلالت کند، پیوسته نوشته می‌شود: صبحدم (سحر)
1950 بازدید