ترکیبات اسمی از «گران»

ترکیبات اسمی از «گران»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: گران‌بها گران‌جان‌ گران‌خواب‌ گران‌سنگ‌ گران‌قدر گران‌قیمت‌ گران‌مایه‌
1966 بازدید