ترکیبات اسمی از «ذو»

ترکیبات اسمی از «ذو»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت پیوسته نوشته می‌شود: ذوالحیاتین‌ ذوالفقار ذوالقرنین‌ ذوالیمینین‌
1760 بازدید