ترکیبات اسمی از «ذی»

ترکیبات اسمی از «ذی»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: ذی‌حیات‌ ذی‌صلاح‌ ذی‌نفع‌ ذی‌نفوذ ذی‌وجود
1989 بازدید