ترکیبات اسمی از «کام»

ترکیبات اسمی از «کام»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: تلخ‌کام‌ دشمن‌کام‌ دوست‌کام‌ سیه‌کام‌ شیرین‌کام‌
1800 بازدید