ترکیبات‌ فعلی‌ از «بوسیدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «بوسیدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «بوسیدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: پای‌بوس‌ / پابوس‌ خاک‌بوس‌ دست‌بوس‌ اگر این ترکیب جدید بر یک معنای مستقل دلالت کند، به صورت پیوسته نوشته می‌شود: اشکبوس‌ (اسم‌ خاص‌)
1864 بازدید