ترکیبات‌ فعلی‌ از «بیختن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «بیختن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «بیختن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: عنبربیز کام‌بیز گل‌بیز مشک‌بیز اگر این ترکیب جدید بر یک معنای مستقل دلالت کند، به صورت پیوسته نوشته می‌شود: کامبیز (اسم‌ خاص‌)
1851 بازدید