ترکیبات‌ فعلی‌ از «آوردن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «آوردن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «آوردن» در ترکیب با اسامی گاه به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: تهوع‌آور دردآور رنج‌آور نام‌آور این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلاور اگر این ترکیب جدید بر یک معنای مستقل دلالت کند، به صورت پیوسته نوشته می‌شود: دستاورد رهاورد فناوری
1964 بازدید