ترکیبات‌ فعلی‌ از «خواندن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «خواندن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «خواندن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: آوازخوان‌ خروس‌خوان‌ خوش‌خوان دعاخوان‌ روضه‌خوان‌ سرودخوان‌ شب‌خوان‌ شعرخوان‌ صبح‌خوان‌ غزل‌خوان‌ نغمه‌خوان‌
1789 بازدید