ترکیبات‌ فعلی‌ از «شناختن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «شناختن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «شناختن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: حق‌شناس روان‌شناس زمین‌شناس زیست‌شناس
1838 بازدید