ترکیبات‌ فعلی‌ از «سراییدن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «سراییدن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «سراییدن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: ترانه‌سرا داستان‌سرا / دستان‌سرا غزل‌سرا
1907 بازدید