ترکیبات‌ فعلی‌ از «افروختن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «افروختن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «افروختن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: جان‌افروز جهان‌افروز دل‌افروز
1783 بازدید