نقطه (.)

نقطه (.)
الف- نقطه در پایان جملۀ خبری قرار می‌گیرد. نمونۀ یکم: شما نمی‌توانید از نظر معنوی رشد کنید و یکنواخت باقی بمانید. نمونۀ دوم: به پیش برو و تجربۀ زندگی را جذب کن. تجربه: به جز ساختارهای ویژه مانند داستان و رمان، به کار بردن جمله‌های کوتاه و پیاپی موجب از هم گسیختگی متن و دریافت پاره‌پاره می‌شود. در متن‌های امروزی انگلیسی با ساختاری این‌‌چنینی رو به رو می‌شویم، اما در متن فارسی، در جاهایی که امکان آن وجود دارد و به مفهوم آسیبی نمی‌رسد، می‌توان دو یا چند جملۀ کوتاه را به هم پیوند داد و در یک جمله آورد. نمونۀ نادرست: به یاد داشته باشید که می‌خواهید کجا بروید. به خاطر داشته باشید چرا می‌خواهید به آنجا بروید. به خاطر داشته باشید در آنجا چه چیزی در انتظار شماست. (زیاده‌روی در کاربرد نقطه و جداسازی جملات) نمونۀ درست: به یاد داشته باشید که می‌خواهید کجا بروید، چرا می‌خواهید به آنجا بروید و در آنجا چه چیزی در انتظار شماست. (پیوند مناسب جمله‌ها و کاربرد بجا و مناسب نقطه) نکته: نقطه در پایان جملۀ درون گیومه (نقل قول مستقیم)، داخل گیومه قرار می‌گیرد، اما در صورتی که در پایان جمله، عبارت یا واژه‌ای درون گیومه باشد، نقطه بیرون از گیومه گذاشته می‌شود. نمونۀ یکم: او ادامه می‌دهد: «مهم است از الگوهایی که ما را اداره می‌کنند، آگاه شویم.» نمونۀ دوم: هر کسی که در زندگی به استادی رسیده، «قایق را تکان داده است». ب- نقطه در نشانه‌های اختصاری، بدون فاصله کنار حروف قرار می‌گیرد. نمونۀ یکم: وینستن ال. اس. چرچیل (Winston L. S. Churchill) سیاستمدار و نویسنده‌ای معروف بود. نمونۀ دوم: در زیرنویس متن، در پایان توضیحی که از سوی مترجم (بازگردان) یا مؤلف (گردآورنده) آمده است، به شکل «م.» گذاشته می‌شود. نمونۀ سوم: پس از حروف اختصاری در نوشتن نشانی مانند خ. (خیابان)، ک. (کوچه) و پ. (پلاک). نمونۀ چهارم: پس از حروف اختصاری مربوط به تاریخ میلادی (م.)، هجری شمسی (هجری خورشیدی) (ﻫ . ش. یا ﻫ . خ.) و هجری قمری (ﻫ . ق.) گذاشته می‌شود. نکته: در متن فارسی معمولاً حروف به شکل جداگانه‌ و به تنهایی نوشته نمی‌شوند. به این دلیل پس از حروف اختصاری و برای جداسازی آن‌ها از متن، نقطه می‌گذاریم. چنان چه گروهی از حروف اختصاری به عنوان یک نام، معروف شده باشد، از گذاشتن نقطه چشم‌پوشی می‌کنیم و حروف جدا را کنار هم و به شکل یک مجموعه می‌نویسیم، اما در بارۀ حروف تک این کار موجب ایجاد ابهام در متن می‌شود. نمونۀ یکم: خبرگزاری «بی‌بی‌سی» (BBC) اخبار مربوط به افغانستان را پوشش می‌دهد. نمونۀ دوم: ابزارهای شنیداری و دیداری مانند «سی‌دی» (CD) و «دی‌وی‌دی» (DVD) در سازمان‌های آموزشی کاربرد فراوان دارند.
2074 بازدید