نهاد آربینگر

نهاد آربینگر
آربینگر تلفظ قدیمی واژۀ فرانسوی «هاربینگر» به معنای «نویددهنده» و «قاصد» است. نهاد آربینگر قاصد و نویددهندۀ تغییرات نیک می‌باشد. روش تأثیرگذار این سازمان از دل پیشرفت‌های علوم انسانی رشد می‌کند و این نکته‌ای‌ست که در کتاب مدیریت و خودفریبی نیز مورد توجه قرار گرفته‌ است. گروهی از دانشمندان به سرپرستی پروفسور تری وارنر بنیاد جدیدی برای حل مشکل دیرینۀ خودفریبی یا مقاومت برپا کرده‌اند. مسألۀ قابل تعمق این است که چگونه انسان‌ها می‌توانند در یک زمان در هر سه مرحلۀ ایجاد مشکلات، ندیدن مشکلاتی که خودشان به وجود آورده‌اند و مقاومت در برابر پذیرش کمک دیگران برای جلوگیری از بروز خطاها، حضور داشته باشند. همان طور که این کتاب توضیح می‌دهد، این پدیده در بروز بسیاری از شکست‌های سازمانی نقش دارد. به همین دلیل مشکلات سازمانی تا این اندازه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، زیرا خودفریبی اساس آنهاست و سازمان‌ها در مقابل پذیرش راه حل مقاومت می‌کنند. آربینگر برای ارائۀ کار مهم گروه خود در مورد خودفریبی و شیوۀ برخورد با آن تأسیس شد که راهکار‌های عملی برای کمک به انسان‌ها،‌ خانواده‌ها و سازمان‌های سراسر جهان معرفی کند. تمرکز آربینگر روی سازمان‌ها از زمانی شروع شد که یک مشاور مدیریتی مشهور برای راهنمایی در بارۀ یکی از کارکنانش از این نهاد کمک خواست. در نتیجۀ کار آربینگر، این شرکت که با مشکلات بسیاری رو به رو بود، پیشروی آن صنعت شد و در واقع دو یا سه برابر نزدیک‌ترین رقبایش به سوددهی رسید. آربینگر به دلیل شهرتی که این شرکت پس از آن تجربه کسب کرد، کم‌کم بر مسایل کاربردی خودفریبی و راه حل آن متمرکز شد. امروزه آربینگر یک مؤسسۀ آموزش و مشاورۀ مدیریتی‌ست که با کارشناسانی ماهر به همۀ اشخاص در زمینه‌های تجارت، حقوق، اقتصاد، فلسفه، خانواده، تحصیلات و روان‌شناسی آموزش می‌دهد. همۀ اعضای این نهاد نیروی خود را صرف کمک به سازمان‌ها برای کاهش مشکلات مردم و افزایش نتایج اصلی می‌کنند. آنها به افراد در استفاده از برنامۀ سه‌مرحله‌ای دست‌یابی به نتایج کمک می‌کنند تا به اهداف مورد نظر خود برسند. نخستین مرحلۀ این برنامه در کتاب مدیریت و خودفریبی معرفی شده است. آربینگر مراجعین بی‌شماری در حیطۀ وسیع صنعت، ارتباطات، هوافضا، انرژی، فناوری رایانه‌ای، امور مالی، بانکداری، فلزات، ساخت خودرو، خرده‌فروشی، بهداشت، تحصیلات، بهسازی، تبلیغات و نشر دارد. مدیران اجرایی و دیگر مسؤولین این شرکت‌ها برای محصولات و خدمات این نهاد ارزش ویژه‌ای قایل هستند. نهاد آربینگر با نظارت دوان بویس، جیم فرل و پل اسمیت اداره می‌شود.
170 بازدید
مدیریت و خودفریبیمدیریت و خودفریبیخارج شدن از جعبهٔ مشکلات26,000 ریال