قدیمی‌ترین کتاب ریاضی و نجوم فارسی نامزد ثبت به عنوان اثر جهانی

قدیمی‌ترین کتاب ریاضی و نجوم فارسی نامزد ثبت به عنوان اثر جهانی
سه‌شنبه 27 ارديبهشت 1390 | 14 سال پیش
کتاب التَّفهیم (التَّفهیم لِأَوائلِ صناعة التَّنجیم) اثر ابوریحان بیرونی در زمینۀ نجوم و ریاضی برای ثبت به عنوان اثر جهانی در فهرست حافظۀ جهانی به یونسکو ارائه شد. به گزارش سرویس بین‌الملل، هفتۀ آینده چهارده کارشناس عضو کمیتۀ مشاوران بین‌المللی یونسکو در منچستر گرد هم می‌آیند تا از بین هشتاد سند و مجموعۀ نامزدشده، اثری را برای ثبت به عنوان اثر جهانی در فهرست حافظۀ جهانی یونسکو ثبت کنند. مجموعۀ حافظۀ جهانی یونسکو از سال 1995 میلادی برای مبارزه با فراموش شدن آثار بین‌المللی و حفاظت از میراث مجموعه‌ها و کتابخانه‌های سراسر جهان به وجود آمد. مجموعه‌های پیشنهادشده برای ثبت امسال، شامل کتاب‌ها و مجموعه‌هایی چون «بن‌کائو گنگ مو»، کامل‌ترین کتاب طب سنتی چین، «التّفهیم» اثر ابوریحان بیرونی در قرن پنجم هجری، قدیمی‌ترین کتاب فارسی در زمینۀ ریاضی و نجوم و کتابخانۀ شخصی «لئو تولستوی» نویسندۀ قرن نوزدهم میلادی روسیه هستند. آثاری که توسط کمیتۀ بین‌المللی مشاوران یونسکو در جلسۀ آیندۀ این کمیته، در منچستر انگلیس پذیرفته شوند، به «ایرینا بوکووا» دبیر کل یونسکو معرفی می‌شوند تا در کنار یکصد و نود و سه اثر پذیرفته‌شدۀ دیگر این مجموعه اضافه شوند. تا کنون از ایران سه اثر در این فهرست ثبت شده است. این آثار شامل شاهنامۀ بایسنغری، اسناد و مدارک مجموعۀ ربع رشیدی تبریز و اسناد دولتی موجود در مجموعۀ آستان قدس رضوی هستند.
113 بازدید
آشنایی با نوارآشنایی با نوارشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
آشنایی با اپل بوکسآشنایی با اپل بوکسشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
آشنایی با گوگل پلی بوکسآشنایی با گوگل پلی بوکسشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
آشنایی با کیندل آمازونآشنایی با کیندل آمازونشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
آشنایی با طاقچهآشنایی با طاقچهشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
آشنایی با فیدیبوآشنایی با فیدیبوشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
کتاب‌های درسی قدیمیکتاب‌های درسی قدیمیشنبه 8 مهر 1402۱۳۱ کتاب درسی قدیمی بر روی وبگاه فرهنگستان زبان
از نگرانی در بارۀ جمعیت تا تصمیم برای ترور همکار سابقاز نگرانی در بارۀ جمعیت تا تصمیم برای ترور همکار سابقچهارشنبه 5 مهر 1402نگاهی به کتاب بیوگرافی «ایلان ماسک»، اثر «والتر ایزاکسون»