در دانشگاه هاروارد کتابی که با پوست انسان صحافی شده پیدا شد

در دانشگاه هاروارد کتابی که با پوست انسان صحافی شده پیدا شد
شنبه 23 خرداد 1394 | 9 سال پیش
محققان دانشگاه هاروارد معتقدند یکی از کتاب‌های قدیمی که در کتابخانۀ این دانشگاه وجود دارد با استفاده از پوست انسان جلد شده است. کتاب «فرجام‌های روح» (Destinies of the Soul) از سال ۱۹۳۰ در کتابخانۀ هاوتون دانشگاه هاروارد نگهداری می‌شده است. آن طور که به نظر می‌رسد، آرسن هوسای، نویسندۀ کتاب آن را در میانه‌های دهه ۹۰-۱۸۸۰ به دوست خود دکتر لودویک بولند داده است. پس از آن دکتر بولند، گویا کتاب را با استفاده از پوست جسد یکی از بیماران زن کم‌توان‌ذهن خود که بر اثر مرگ طبیعی جان داده بوده است، جلد می‌کند. تاریخچۀ استفاده از پوست انسان در صحافی کتاب‌ها به قرن هفدهم در اروپا باز می‌گردد. اسناد و گزارش‌هایی از قرن نوزدهم بر جای مانده که در آن‌ها به استفاده از جسد اعدامیان در کالبدشکافی و علوم پزشکی و مصرف پوست آن‌ها برای صحافی کتاب‌ها اشاره ‌شده است. در داخل این کتاب تازه پیدا شده یادداشتی از دکتر بولند قرار دارد که در آن نوشته: «روی جلد این کتاب برای حفظ زیبایی‌اش چیزی نوشته نشده است.» در این یادداشت دکتر بولند همچنین نوشته: «من این کتاب را با استفاده از پوست پشت یک زن جلد کردم و فکر می کنم کتابی که در مورد روح آدمی صحبت می‌کند شایستۀ داشتن جلدی از پوست آدمیزاد است.» گمان می‌رود این تنها کتاب با جلدی از پوست انسان باشد که در یکی از کتابخانه‌های دانشگاه هاروارد نگه‌داری می‌شود.
29 بازدید