معادلات دیفرانسیل

به روش حل تمرین

معادلات دیفرانسیل
چاپ یکم: 2,000,000 ریال
شمارگان تا کنون: 100 نسخه رقعی: 103 صفحه بازنشر: چاپ یکم شمارگان: 100 نسخه
این کتاب در راستای کمک به دانشجویان جهت درک بهتر مطالب و یادگیری عمیق آن‌ها و آمادگی برای آزمون درس معادلات دیفرانسیل فراهم شده است. در این مجموعه حل ۲۰ نمونه سؤال امتحانی پایان ترم ارایه شده است. بدیهی‌ست که حل مستقل سؤالات توسط دانشجویان و سپس مقایسۀ آن‌ها با راه حل‌های موجود در کتاب، روش مناسبی برای یادگیری بهتر مطالب و سنجش میزان تسلط بر مباحث این در است.
277 بازدید