جیمز آر. دتی

1334/9/9

جیمز آر. دتی
جیمز آر. دتی (متولد یکم دسامبر ۱۹۵۵)، جراح مغز و اعصاب، کارآفرین، عضو هیأت علمی دانشگاه استنفرد، نویسندﮤ کتاب‌های خودیاری‌گر و بنیان‌گذار و عضو مرکز پژوهش و آموزش در بارﮤ همدلی و نوع‌دوستی‌ست. این مرکز از زمان تأسیس، به عنوان پیشگام و راهبر در زمینۀ پژوهش‌های همدلی و نوع‌دوستی شناخته شده است. همچنین تأثیرات عمیقی را که چنین رفتارهایی می‌توانند بر زندگی افراد، در آموزش و پرورش، تجارت، مراقبت‌های بهداشتی، عدالت اجتماعی و همچنین حکومت مدنی داشته باشند، ترویج داده است. افزون بر این، دکتر دتی کمک مالی چشم‌گیری به مراکز بهداشتی بسیاری در سراسر جهان اهدا کرده است. او برنامه‌هایی برای حمایت از بیماران مبتلا به ایدز و خانواده‌هایشان نیز به راه انداخته است. از میان کتاب‌های جیمز دتی می‌توان به «مغازﮤ جادویی»، «درس‌هایی از مغازﮤ جادویی» و کتاب «راهنمای آکسفورد در بارﮤ دانش همدلی» اشاره کرد.
223 بازدید