تا سرای او

راه ابیاسا، مراقبهٔ حقیقی

تا سرای او
چاپ دهم: 1,400,000 ریال
نویسنده: جی. پی. واسوانی بازگردان: مجید حمیدا ویراستار: ریحانه فرهنگی حروف‌نگار: مریم میربها
شمارگان تا کنون: 19650 نسخه رقعی: 120 صفحه بازنشر: چاپ دهم شمارگان: 100 نسخه شابک: 9789647974097
عنوان به زبان انگلیسی: The Way of Abhyasa نوع جلد: نرم زبان: فارسی پردازش سفارش: ۱ تا ۲ روز کاری لینک خرید از فیدیبو: fidibo.com لینک خرید از طاقچه: taaghche.com لینک خرید از کتابراه: ketabrah.ir
ساختار کتاب: کتاب «تا سرای او»، بخش‌های «آشنایی با نویسنده»، «یادداشت ناشر» و هفت فصل را در بر می‌گیرد. شیوۀ نگارش: این کتاب سخاوتمندانه دست خواننده را می‌گیرد، چشم در چشم او، دل او را با کلامی گیرا و دلنشین به وادی ناآشنای مراقبه می‌کشاند. کلام نویسنده، چنان گیرا و گویاست که خواننده بدون هیچ واهمه‌ای از غریبی و نابلدی، همگام او می‌شود. واسوانی با همهٔ پدیده‌های هستی از در دوستی وارد می‌شود و مسیر این راه غریب را برای خواننده روشن می‌کند. نویسندهٔ خردمند این کتاب، با کلامی نرم، سرمنزل مقصود را با زیباترین کلام به خواننده نشان می‌دهد و راه وصل به خداوند را برایش هموار می‌سازد. شمایی از کتاب: این نگاشته از مراقبه سخن می‌گوید؛ اما نه آنچه بر زبان بسیاری جاری‌ست، بلکه مراقبهٔ حقیقی را به رهروان حقیقی طریقت حق می‌آموزد. مراقبه‌ای که گوش جان، شیفته و تشنهٔ آن است و سرانجامش عشق و آرامش است. نویسنده، خواننده را به تمرین سکوت فرامی‌خواند؛ سکوتی که التیام می‌بخشد و آرام می‌کند. دعا کردن در سکوت، گوش دادن به ندای هستی و جا دادن آن یگانهٔ بی‌همتا در زندگی، سبب رخ دادن معجزه‌ای هرروزه در زندگی می‌شود. نویسنده با بیانی نرم، از سرگردانی ذهن سخن می‌گوید و راه درمان آن را مراقبه معرفی می‌کند. معنای واژهٔ مراقبه «التیام» است و واسوانی بیان می‌دارد که برای التیام یافتن باید در بحر سکوت فرورفت، ذهن را سرشار از اندیشه‌های عالی و تهی از افکار منفی ساخت. نگارنده با بینش یک راهنمای معنوی، به خواننده گوشزد می‌کند که مراقبه، نگریستن به درون از دریچه‌ای تازه گشوده شده در ذهن است که ذهن را از تمام موضوعات بیرونی جدا می‌سازد و به سوی خداوند رهنمون می‌سازد. در واقع نویسنده مراقبهٔ حقیقی را مناجات با خداوند و وصل با او می‌داند. واسوانی راهکارهایی برای مراقبهٔ مؤثر، سودمند و حقیقی ارایه می‌کند، چنان که خواننده می‌تواند با عملی ساختن این راهکارها، مراقبهٔ حقیقی را بیاموزد و بیش‌ترین بهره را ببرد. او همچنین شیوه‌هایی کارامد را برای دست‌یابی به آرامش که لازمهٔ التیام یافتن است، عرضه می‌دارد. سرانجام واسوانی که در سرتاسر کتاب، دست از دعا برنداشته و سطور نگاشتهٔ خود را به مناجات با معبود آراسته است، از شرایط آمادگی برای مراقبه با خواننده سخن می‌گوید. نگارنده با ارایهٔ پندارهایی برای تفکر از مردان خدا و بزرگان دین، خواننده را با دعاهایی بی‌نظیر از زبان انسان‌های وارسته آشنا می‌کند. کاربرد کتاب: «تا سرای او» آرامشی‌ست که نویسنده به قلب خواننده جاری می‌سازد. این کتاب برای همهٔ رهجویانی که در پی آرامش در زندگی پر سر و صدای امروزه هستند و خسته از هیاهوی بی‌هودهٔ ذهن به دنبال راهی برای خاموش کردن افکار منفی هستند، مناسب است. همچنین برای آنانی که خواهان رابطه‌ای حقیقی با معبود یگانه هستند، کسانی که می‌خواهند رابطهٔ خود را با خداوند التیام بخشند، آن‌ها که می‌خواهند معنای واقعی مراقبه را بدانند و برای همهٔ آنانی که در پی آسایش به این در و آن در می‌زنند، سودمند و کاربردی‌ست. روش مطالعه: این کتاب تمرینی فردی برای دست‌یابی به آرامش است. با این که این تمرین‌ها فردی هستند، اما می‌توان به صورت گروهی در محل کار یا با اعضای خانواده مراقبه انجام داد و تأثیر آن را در بهبود روابط و آرامش ذهنی مشاهده کرد. همچنین می‌توان مناجات‌های متن کتاب را در برگه‌هایی جداگانه نوشت، در برابر چشم قرار داد و هرروز از آن‌ها بهره برد.
13318 بازدید
از آن سوهااز آن سوهاافروختن چراغ مهربانی، شهامت، دلسوزی و عشق400,000 ریال
زندگی پس از مرگزندگی پس از مرگپاسخ به دشوارترین پرسش زندگی1,200,000 ریال
با خالق هستیبا خالق هستی1,400,000 ریال
باران بخشایشباران بخشایشبهبودی درونی خود را با بخشایش آغاز کنید1,600,000 ریال
خدا با توستخدا با توستکاربردهای عملی ایمان، عشق و اشتیاق به پروردگار1,200,000 ریال
گوهر خردگوهر خرد50,000 ریال
زایری در راهزایری در راه250,000 ریال
نام تو به صد زباننام تو به صد زباننیایش‌های برگزیدهٔ عرفا50,000 ریال
سخن عشقسخن عشقسخن از منشأی عشق50,000 ریال
در پناه اودر پناه اویکصد حکایت فرزانگی نور، شادمانی و عشق1,800,000 ریال
به سوی اوبه سوی او۱۰۸ دعای ساده از مردی ساده7,500 ریال
جی. پی. واسوانیجی. پی. واسوانی۱۳۹۷/۴/۲۱ - 1297/5/10
تی. ال. واسوانیتی. ال. واسوانی۱۳۴۴/۱۰/۲۶ - 1258/9/4