ترمیناتور ۳

شورش ماشین‌ها

ترمیناتور ۳
21,000 ریال
نویسنده: دیوید هگبرگ بازگردان: بهمن کبیری پرویزی ویراستار: ریحانه فرهنگی حروف‌نگار: هدی توکل‌نژاد
عنوان به زبان انگلیسی: Terminator 3
هگبرگ‌ هنرمندانه‌ از کابوس‌ دلهره‌آفرین‌ آینده‌ به‌ امروز و دیروز آدمی‌ نقب‌ زده‌ است‌ تا سلطهٔ غول‌های‌ فناوری‌ و شورش‌ ماشین‌ها را ترسیم‌ کند. تا نشان‌ دهد که‌ روز داوری‌ دور نیست‌ و تراوشات‌ ذهنی‌ هم‌اینک‌ ما سرنوشت‌ فرداهایمان‌ را نقش‌ می‌زند، تا رندانه‌ بگوید که‌ انسان‌ نه‌ تنها مغبون‌ تقدیری‌ محتوم‌ نیست‌، بلکه‌ مسؤول‌ آن‌ است‌.
6853 بازدید