جهانی نو

آگاهی معنوی از آهنگ زندگی

جهانی نو
چاپ پانزدهم: 2,400,000 ریال
نویسنده: اکهارت تُله بازگردان: هنگامه آذرمی ویراستار: ریحانه فرهنگی حروف‌نگار: منیره آشتا طراح جلد: مجید حمیدا
شمارگان تا کنون: ۱۹۲۵۰ نسخه رقعی: 288 صفحه بازنشر: چاپ پانزدهم شمارگان: 1100 نسخه شابک: 9789647974837
عنوان به زبان انگلیسی: A New Earth زبان: فارسی پردازش سفارش: ۱ تا ۲ روز کاری لینک خرید از فیدیبو: fidibo.com لینک خرید از طاقچه: taaghche.com لینک خرید از کتابراه: ketabrah.irکتاب-جهانی-نو/book/64983
ساختار کتاب: کتاب «جهانی نو»، «آشنایی با نویسنده»، ده بخش و یکصد و دوازده عنوان فرعی را در بر می‌گیرد. شیوهٔ نگارش: اکهارت تُله در این نوشته از روزن تجارب شخصی خود به شرح ورود به قلمرو معنوی و چگونگی پیوند آن با زندگی هر روز آدم‌ها می‌پردازد. نگارنده گاه در این مسیر به متن کتاب‌های دیگر خود اشاره می‌کند تا ارتباط تنگاتنگ مطالبی را که طی گذار معنوی به آن‌ها دست یافته، بر ما آشکار سازد. در گوشه و کنار این کتاب نیز همچون کارهای دیگر تُله، رد پای روند پر پیچ و خم زندگی او پدیدار است واز این دیدگاه می‌توان آن را بخشی از زندگی‌نامهٔ نویسنده به شمار آورد. همچنین اکهارت تُله به زیبایی در جای‌جای این نوشته با آوردن فرازهایی از آموزگاران معنوی و نویسندگان دیگر به چیرگی خود بر گسترهٔ فلسفه، آیین‌های کهن، روان‌شناسی و سایر دانش‌های مرتبط در این زمینه مُهر تأیید می‌گذارد؛ بی آن که بخواهد خواننده را در کلیشهٔ انبوههٔ دانسته‌های بشری بگنجاند. در بخشی از کتاب در قالب «پرسش و پاسخ» به برخی ابهامات رایج پاسخ داده می‌شود؛ سؤال‌هایی که ممکن است هر روز و هر لحظه ما را در زندگی به درنگ و کاوش وا‌دارد. شمایی از کتاب: «جهانی نو» از سیاره‌ای سخن می‌گوید که جایگاه راستین انسان است؛ انسانی که به عنصر آگاهی دست یافته، آن را به محتوای زندگی خود راه داده است. آنجا که آدمی با هر آفریده‌ای به یگانگی می‌رسد و از تاریخ سراپا درد و رنج خود‌ساخته رهایی می‌یابد. این، همان جهانی‌ست که در همهٔ آیین‌های رستگاری، نوید آن را داده‌اند و تُله به روشنی نشان می‌دهد جادۀ این سفر رؤیایی از درون یکایک ما می‌گذرد و در بیرون از وجودمان با پیوستن به هم شاهراه زندگی بشریت را پدید می‌آورد؛ همان شاهراهی که به «جهانی نو» می‌رسد. این گونه است که در نگاه اکهارت تُله سیارهٔ جدید بر همین زمین کهن شکل می‌گیرد؛ چنان که انسان تراز نوین از درون یکایک ما سر برمی‌آورد. کاربرد کتاب: با خواندن این کتاب می‌توان بر افسردگی و خمودی برخاسته از غرق شدن در گذشتهٔ اسفبار و آیندهٔ حسرتبار چیره شد، از بند عادت‌های ناپسند رهایی یافت، روابط آسیب‌دیده و گسسته را با خویشتن حقیقی و عزیزان بهبود بخشید و در پرتو آگاهی، به رسالت انسان در گسترهٔ این جهان راه جست. در هر سطر این کتاب، راه‌های رهیدن از درد، فراتر رفتن از تنگنای زمان و مکان و پل زدن از «من درون» به آگاهی ناب نشان داده شده تا درک کنیم که رستگاری و رهایی، هم‌اینک ممکن است. روش مطالعه: مطالعهٔ مطالب این کتاب به شکل پیوسته چنین امکانی را به خواننده می‌دهد که مسیر تکامل آگاهی آدمی را از دیرباز تا کنون دنبال کند. همچنین به بحث گذاشتن آموزه‌های «جهانی نو» در حلقه‌های کتابخوانی به درک نگرش‌های گوناگون در دریافت آگاهی و جاگیر شدن آن در ژرفای جان یاری می‌رساند.
16707 بازدید
مغازهٔ جادوییمغازهٔ جادوییجست و جوی یک جراح اعصاب برای کشف اسرار مغز و رازهای قلب2,300,000 ریال
هر گام آرامشهر گام آرامشمسیر هوشیاری در زندگی هرروزه1,400,000 ریال
رها از بندرها از بندسفر به فراسوی خود2,200,000 ریال
سکون سخن می‌گوید (شنیداری)سکون سخن می‌گوید (شنیداری)دست‌یابی به آرامش درونی و رهایی از تفکر شرطی و تکراری650,000 ریال
نیروی حال (شنیداری)نیروی حال (شنیداری)رهنمونی برای روشن‌‌بینی معنوی1,050,000 ریال
برف در تابستانبرف در تابستان2,000,000 ریال
تمرین نیروی حال (شنیداری)تمرین نیروی حال (شنیداری)آموزش، مراقبه و تمرین‌های بنیادین از کتاب نیروی حال700,000 ریال
دوست داشتن وضعیت موجوددوست داشتن وضعیت موجودچهار پرسش برای دگرگونی زندگی2,100,000 ریال
یگانگی با کل زندگییگانگی با کل زندگیگزیده‌هایی الهام‌بخش از کتاب جهانی نو450,000 ریال
هوش مثبتهوش مثبتچگونه می‌توانید به توانایی حقیقی خود دست یابید2,500,000 ریال
سکون سخن می‌گویدسکون سخن می‌گویددست‌یابی به آرامش درونی و رهایی از تفکر شرطی و تکراری1,000,000 ریال
نیروی حالنیروی حالرهنمونی به روشن‌‌بینی معنوی2,100,000 ریال
از جنس نوراز جنس نورآخرین ساعات آفتاب کهن950,000 ریال
تمرین نیروی حالتمرین نیروی حالآموزش، مراقبه و تمرین‌های بنیادین از کتاب «نیروی حال»1,200,000 ریال