یگانگی با کل زندگی

گزیده‌هایی الهام‌بخش از کتاب جهانی نو

یگانگی با کل زندگی
چاپ هشتم: 450,000 ریال
نویسنده: اکهارت تُله بازگردان: فرناز فرود ویراستار: زهره جمشیدی‌کیا حروف‌نگار: آرزو قهرمانی طراح جلد: مجید حمیدا
شمارگان تا کنون: 4400 نسخه رقعی: 128 صفحه بازنشر: چاپ هشتم شمارگان: 550 نسخه شابک: 9786007996072
عنوان به زبان انگلیسی: Oneness With All Life
ساختار کتاب: کتاب «یگانگی با کل زندگی» اثر اکهارت تله بخش‌های «آشنایی با نویسنده»، «پیش‌گفتار»، ده بخش و «یادداشت‌ها» را در بر می‌گیرد. شیوهٔ نگارش: کتاب «یگانگی با کل زندگی» اثر گیرای اکهارت تله، خلاصه‌ای از کتاب «جهانی نو» نیست، بلکه گزیده‌هایی از این کتاب ارزشمند است که مطالب آن برای مطالعهٔ ژرف و الهام‌بخش مناسبند. در واقع این گزیده‌ها برای عمیق‌تر شدن، بیش‌تر حاضر بودن، بیدار شدن و برون‌رفت از جریان بی‌وقفهٔ تفکر اجباری به کار می‌آیند. شمایی از کتاب: تله در این کتاب از تفکر به عنوان جنبه‌ای خرد از آگاهی سخن می‌گوید. او بر این باور است که انسان امروزی توانی نو برای فراتر رفتن از اندیشه را یافته که در نتیجه هویت خود را با تفکرش یکی نمی‌داند. در نتیجه انسان، هشیاری و فضایی‌ست که تفکر، عواطف و احساسات در آن رخ می‌دهند. جهان هستی یک کل بی‌نهایت است که اگر زیر بار واژه‌ها و برچسب‌های اندیشه پنهان نشود، می‌تواند امکاناتی بی‌کران در اختیار انسان قرار دهد. تله در ادامه از لحظهٔ حال و نیروی شگفت‌انگیز آن سخن می‌گوید و هر آن چه را هست یا رخ می‌دهد شکلی می‌داند که حال به خود می‌گیرد. لحظهٔ حال دشمن منیت انسان است و تله منیت را حاصل از رابطهٔ ناکارامد نسبت به حال می‌داند. منیت در پی یکی انگاشتن خود با شکل یا هویت گرفتن از آن است که این یکی انگاشتن مقدمهٔ فراموش کردن وجود و کابوس جدایی مطلق می‌شود. این نویسندهٔ توانا، از بیماری همگانی بشر یاد می‌کند که اصل، یعنی آن چه را ورای شکل‌های ظاهری‌ست فراموش کرده‌اند و زیر سلطهٔ زمان قرار گرفته‌اند. تله این پایبندی به زمان را دلیل ناخرسندی و اندوه بشر می‌داند و راه حل رنج نکشیدن و مقصود اصلی انسان را بیداری عنوان می‌کند. تله از راه‌های رهایی از منیت و دست‌یابی به آگاهی معطوف به فضا سخن می‌گوید که در نتیجهٔ آن و با هشیار شدن انسان در جهان نو، او می‌آموزد به خشنودی و رضایتی درونی دست یابد که سرانجام، شوق را همدم دایمی بشر می‌سازد. این نویسندهٔ چیره‌دست بر این باور است که شکل‌ها در جهان کنونی در حال فروپاشی هستند و آگاهی در حال بیدار شدن است. از این رو، نوید می‌دهد که انسان امروزی در نورافشانی جهان نو نقش دارد و باید نقش خود را ایفا کند. سپس از حضور و آگاهی سخن می‌گوید تا خواننده بیاموزد چگونه می‌تواند در لحظهٔ حال زندگی کند و بتواند خود واقعی‌اش را بشناسد که همانا آگاهی بی‌شکل و جاودان است. در ادامه تله راهکارهایی همراه با مراقبه و تمرکز برای شناخت بدن درونی که انرژی زندگی و پل میان شکل و بی‌شکلی‌ست، ارایه می‌دهد. سرانجام این نویسنده با بیان شیوای خود راه یگانگی با کل زندگی را برای خوانندهٔ کتابش روشن می‌کند؛ سپاس‌گزاری، تسلیم به آن چه هست و دست از مقاومت کشیدن، همسویی و آرام گرفتن در لحظهٔ حال و به رقص درآمدن توسط زندگی. کاربرد کتاب: با خواندن این کتاب می‌توان بر افسردگی و خمودی برخاسته از غرق شدن در گذشتهٔ اسفبار و آیندهٔ حسرتبار چیره شد و در پرتو آگاهی، به رسالت انسان در گسترهٔ این جهان راه جست. در گزیده‌های الهام‌بخش این کتاب، راه‌های رها شدن از درد، فراتر رفتن از زمان و مکان، شناخت منیت و آگاهی نسبت به خویشتن حقیقی و پل زدن از منیت به آگاهی ناب نشان داده شده تا خوانندهٔ کتاب بداند که رضایت درونی، رستگاری و رهایی، هم‌اکنون ممکن و در دسترس است. روش مطالعه: این کتاب ارزشمند برای کسانی که کتاب «جهانی نو» را خوانده و در مورد مطالب آن اندیشیده‌اند، بسیار سودمند است. چرا که دلیل نگاشته شدن این کتاب، آگاهی‌بخشی جدید نیست، بلکه ژرف‌تر شدن در مطالب مهمی‌ست که در کتاب «جهانی نو» به آن‌ها اشاره شده است. پیشنهاد نویسنده این است که این کتاب از آغاز تا پایان و بی‌وقفه خوانده نشود، بلکه از آنجا که این کتاب برای عمیق‌تر شدن نوشته شده، بهتر است هر بار یک بخش کتاب خوانده شود و سپس در بارهٔ آن مطالب اندیشید، عمیق‌تر شد و حقیقت درونی را حس کرد. افزون بر مطالعهٔ فردی این کتاب، مطالعهٔ گروهی با حضور راهنمایی آگاه برای درک عمیق‌تر مطالب این نگاشته پیشنهاد می‌شود.
3535 بازدید
مغازهٔ جادوییمغازهٔ جادوییجست و جوی یک جراح اعصاب برای کشف اسرار مغز و رازهای قلب2,300,000 ریال
هر گام آرامشهر گام آرامشمسیر هوشیاری در زندگی هرروزه1,400,000 ریال
رها از بندرها از بندسفر به فراسوی خود2,200,000 ریال
سکون سخن می‌گوید (شنیداری)سکون سخن می‌گوید (شنیداری)دست‌یابی به آرامش درونی و رهایی از تفکر شرطی و تکراری650,000 ریال
نیروی حال (شنیداری)نیروی حال (شنیداری)رهنمونی برای روشن‌‌بینی معنوی1,050,000 ریال
برف در تابستانبرف در تابستان2,000,000 ریال
تمرین نیروی حال (شنیداری)تمرین نیروی حال (شنیداری)آموزش، مراقبه و تمرین‌های بنیادین از کتاب نیروی حال700,000 ریال
دوست داشتن وضعیت موجوددوست داشتن وضعیت موجودچهار پرسش برای دگرگونی زندگی2,100,000 ریال
هوش مثبتهوش مثبتچگونه می‌توانید به توانایی حقیقی خود دست یابید2,500,000 ریال
سکون سخن می‌گویدسکون سخن می‌گویددست‌یابی به آرامش درونی و رهایی از تفکر شرطی و تکراری1,000,000 ریال
جهانی نوجهانی نوآگاهی معنوی از آهنگ زندگی2,400,000 ریال
نیروی حالنیروی حالرهنمونی به روشن‌‌بینی معنوی2,100,000 ریال
تمرین نیروی حالتمرین نیروی حالآموزش، مراقبه و تمرین‌های بنیادین از کتاب «نیروی حال»1,200,000 ریال