آورندگان نور

آورندگان نور
7,500 ریال
نویسنده: نیل دونالد والش بازگردان: فرناز فرود ویراستار: ریحانه فرهنگی
عنوان به زبان انگلیسی: Bringers of the Light نوع جلد: نرم فانتزی تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه نوبت چاپ: یکم قطع: جیبی (۸.۵×۱۲) زبان: فارسی
اهمیت‌ این‌ نوشته‌ آنجاست‌ که‌ نکاتی‌ بنیادین‌ و حیاتی‌ در زیباترین‌ و کوتاه‌ترین‌ عبارات‌ آن‌ جای‌ گرفته‌ است‌. ارزش‌ زندگی‌، بسیاری‌ راه‌های‌ زیستن‌ و اختیار تام‌ انسان‌ در هر لحظه‌ و همیشه‌ بخشی‌ از ژرف‌نگری‌های‌ والش‌ است‌ که‌ در این‌ کتاب‌ با نگاهی‌ نو و بیانی‌ شیرین‌ به‌ روشنی‌ ترسیم‌ می‌شود.
10512 بازدید
دوستی با خدادوستی با خداگفت و گویی نامتعارف1,100,000 ریال
گام‌های آگاهیگام‌های آگاهیاز آیین آورندگان نور تا هنر بازآفرینی1,400,000 ریال
لحظات لطفلحظات لطفهنگامی که خدا ناگهان بر زندگی ما تأثیر می‌گذارد2,100,000 ریال
بازآفرینیبازآفرینی8,500 ریال