بازآفرینی

بازآفرینی
8,500 ریال
نویسنده: نیل دونالد والش بازگردان: فرناز فرود ویراستار: ریحانه فرهنگی
عنوان به زبان انگلیسی: Recreating Yourself نوع جلد: نرم تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه نوبت چاپ: یکم قطع: جیبی (۸.۵×۱۲) زبان: فارسی
والش‌ در این‌ سطور امیدوارانه‌ نوید می‌دهد؛ آنان‌ که‌ نور را به‌ زندگی‌ فراخوانده‌اند، بی‌تردید به‌ از نو آفریدن‌ وجود خود توانمند هستند. می‌توان‌ از این‌ منظر نوشتهٔ حاضر را ادامه‌ و مکمل‌ کتاب‌ «آورندگان‌ نور» به‌ شمار آورد. نگارنده‌ به‌ شیوایی‌ و روانی‌ اصول‌ دگرگونه‌ زیستن‌ و به‌ نور پیوستن‌ را گام‌ به‌ گام‌ یادآور شده‌ است‌.
9444 بازدید
دوستی با خدادوستی با خداگفت و گویی نامتعارف1,100,000 ریال
گام‌های آگاهیگام‌های آگاهیاز آیین آورندگان نور تا هنر بازآفرینی1,400,000 ریال
لحظات لطفلحظات لطفهنگامی که خدا ناگهان بر زندگی ما تأثیر می‌گذارد2,100,000 ریال